ZGODA RODO DO ZAMÓWIENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celu przyjęcia Zamówienia i realizacji Umowy oraz wszelkich następczych uprawnień z nią związanych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc


ZGODA MARKETINGOWA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Serwisu podanych przeze mnie w formularzu danych osobowych w celach marketingowych na podstawie podanych przeze mnie informacji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc


ZGODA NA NEWSLETTER 

Wyrażam zgodę na przystąpienie do usługi Newslettera świadczonej zgodnie z Regulaminem dostępnym pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc i związane z realizacją usługi przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może zostać w każdej chwili cofnięte bez podania przyczyny. Na tych samych zasadach osobie, której dane będą przetwarzane, przysługuje nieograniczone prawo dostępu do danych, ich sprostowania i usunięcia. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu i sposobu przetwarzania danych, a także przysługujących praw i sposobu ich realizacji znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem: www.houseofebm.com/prywatnosc